Driftinformation

Driftstörning

Typ av avbrott:Planerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Stråvalla, Väröbacka, Bua
Antal berörda kunder: 500
Starttid: 24 mars 2023 00:00
Sluttid: 24 mars 2023 02:00
Status: Arbete pågår
Övrigt: Omkoppling av utrustning. total nertid för kunder är ca 10min under aviserad tid för arbetet. tjänster som påverkas är net@seaside samt kapacitetstjänster i berörda områden.

Typ av avbrott:Oplanerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Varberg
Adress: Götagatan 17
Antal berörda kunder: 18
Starttid: 23 februari 2023 08:00
Sluttid: 23 februari 2023 09:50
Status: Avbrott åtgärdat

Typ av avbrott: Planerat arbete
Område: Varberg
Starttid: 23 februari 2023 01:00
Sluttid: 23 februari 2023 06:00
Status: Arbete pågår
Övrigt: Underhållsarbete


Driftinformation från nätägaren


Inga kända driftstörningar