Driftinformation

Driftstörning

Typ av avbrott: Underhållsarbete av Åkulla fiber
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Grimeton, Gödestad
Adress:
Antal berörda kunder:
Starttid: 21 november 2022 07:00
Sluttid: 21 november 2022 21:15
Status: Slutfört

Mer info på Åkullafiber.se

Typ av avbrott:Oplanerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Göingegården, Varberg
Adress: Drabbade postnummer 43232, 43246, 43247
Antal berörda kunder: 1050
Starttid: 21 november 2022 09:00
Sluttid: 21 november 2022 09:20
Status: Avbrott åtgärdat

Typ av avbrott:Oplanerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Nösslinge
Adress: Nösslinge
Antal berörda kunder: 24
Starttid: 19 november 2022 18:00
Sluttid: 19 november 2022 19:40
Status: Avbrott åtgärdat

Typ av avbrott:Oplanerat
Tjänst: net@seaside/stadsnät
Område: Varberg
Adress: Södra vägen, Sörse
Antal berörda kunder: 63
Starttid: 10 november 2022 15:33
Sluttid: 10 november 2022 18:33
Status: Avbrott åtgärdat

Inga kända driftstörningar